Webpagina met BEN voorbeeldprojecten

Webpagina met BEN voorbeeldprojecten
Pin It

Het is de bedoeling dat de BEN (Bijna Energie Neutraal) – eisen, die door Vlaamse Regering werden vastgelegd, vanaf 2021 de standaard worden voor nieuwe woningen, kantoren en scholen in Vlaanderen. 

Velen vrezen dat met deze regelgeving de creatieve architectuur nog meer in de verdrukking zal komen, dan met de huidige, steeds strenger wordende, EPB-eisen.  Vanuit BVA wensen wij dit doemdenken te doorbreken en aan te tonen dat de architect juist binnen deze uitdagingen een grote meerwaarde kan betekenen.

Daarom tonen wij op onze website projecten die voldoen (*) aan de actuele definitie van BEN en waarbij duidelijk blijkt dat de architect met zijn creatieve ontwerp een belangrijke rol gespeeld heeft in het volledige verhaal.

* Projecten met E50 of beter, maar die de BEN-eisen zouden halen als er bijvoorbeeld enkel maar PV panelen op het dak geplaatst worden, werden ook opgenomen.

De projecten worden voorgesteld met een afbeelding en een link naar de websites van de ontwerper(s) en EPB-verslaggever. Ze worden vergezeld van een grafiek en een lijstje met voor de EPB relevante technische gegevens.

De grafiek geeft het aandeel in het globale E-peil voor elk aspect van de energieprestatie:

•               de (fictieve) koeling

•               de verwarming

•               de hulpenergie

•               het sanitair tapwater ( de verlichting bij kantoren)

Bij het bepalen van het E-peil hebben wij het effect van de PV panelen in basis niet in rekening gebracht. Uiteraard zullen deze, als ze worden geplaatst, het E-peil doen dalen en maken dat de BEN-eisen gehaald worden (voor zover dit nog niet het geval was), maar wij wilden vooral het effect van de gebouwgerelateerde maatregelen aantonen.  We mogen immers niet vergeten dat de milieuvriendelijkste energie deze is die niet moet aangewend worden.

De lijst van voorbeeldprojecten wordt in de loop van volgende weken nog verder aangevuld. Eerstdaags trouwens ook met enkele BEN- kantoorgebouwen.  De diversiteit van de concepten zal aantonen dat de strenge eisen niet moeten leiden tot een verarming van de architectuur, maar voor creatieve architecten juist een bron van inspiratie kan zijn.

U vindt de voorbeelden op deze link:

https://bvarchitecten.be/themas/ben-voorbeeldprojecten