Database met milieutechnische informatie over bouwproducten gratis online

Database met milieutechnische informatie over bouwproducten gratis online
Pin It

Sinds vorig jaar is de database met milieutechnische informatie over bouwproducten gratis online beschikbaar gesteld op www.nibe.info.

De jaren ervoor was deze informatie alleen beschikbaar voor betalende abonnees.

NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, vond het echter belangrijk dat iedereen kan zien welke bouwproducten het meest duurzaam zijn om zo een duurzaam gebouw te kunnen realiseren. Het blijkt een succes, al meer dan 6000 leden hebben zich op deze website aangemeld om de milieu-impact van bouwproducten in te zien en te gebruiken bij het maken van productkeuzes.

De website www.nibe.info biedt een duidelijk overzicht van de milieukosten van de meest gebruikte bouwproducten. Op de site zijn NIBE’s Milieuclassificatietabellen per bouwtoepassing, uitgedrukt in schaduwkosten per functionele eenheid, opgenomen.

Per product in zijn toepassing is informatie beschikbaar over:

  • Milieuclassificaties, uitgedrukt in schaduwkosten per functionele eenheid en de daaraan gekoppelde milieuklasse
  • Schaduwkosten onderverdeeld in emissies, grondstoffen, landgebruik en hinder

De website biedt de mogelijkheid om op een systematische wijze tot de beste materiaalkeuze te komen.

Naast de website heeft NIBE eind vorig jaar ook de app NIBE’s Milieuclassificaties gelanceerd, waarop dezelfde informatie is te vinden als op de website.