NO PUR? NO PROBLEM!

NO PUR? NO PROBLEM!
Pin It

De producenten van pur- en pirisolatie zitten zwaar in de problemen. Maar er zijn minstens even volwaardige alternatieven! FOAMGLAS® blijft vlot leverbaar.

In minder dan 6 maanden zijn de prijzen van pur-en pir-isolatie gestegen met gemiddeld 25%, en daar komt de eerstvolgende maanden nog eens 25% bij. De leveringstermijnen lopen op tot 6 weken en (veel) langer, en bij gebrek aan producten liggen sommige werven nu al stil. Redenen te over om over te schakelen op FOAMGLAS®. FOAMGLAS®-isolatie kent geen leveringsproblemen, en ook de prijzen staan niet onder druk. Meer zelfs: met T3+ is de lambdawaarde van FOAMGLAS® met 12,5% verbeterd ten opzichte van zijn voorganger T4+, maar de kubiekemeterprijs is gelijk gebleven.

Volgens een enquête die de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vorige week bij haar leden heeft uitgevoerd, zagen drie op tien aannemers de prijzen voor pur en pir aanzienlijk stijgen. Alleen al tijdens de laatste twee maanden kenden 47% van de respondenten een prijsstijging tussen 6 en 15%, 30% zagen 16 tot 25% meer op hun factuur verschijnen en 5,5% moesten zelfs meer dan 25% extra betalen. Verdere prijsstijgingen zullen niet op zich laten wachten: Recticel liet zijn klanten enkele dagen geleden weten dat er op 15 mei alweer 10 procent bijkomt en op 15 juni nog eens 15 procent.

Naast de exploderende prijzen is er ook het probleem van de schaarste. Meer dan de helft van de bedrijven meldt in de rondvraag van de VCB een langere leveringstermijn van enkele weken in vergelijking met vorig jaar. 10% spreekt van een vertraging met enkele maanden. Bij die ondernemingen leeft dan ook de vrees voor boetes bij het niet halen van de opleveringstermijn. Sommige werken vallen stil. Een op de zes bedrijven spreekt ook over personeelsinkrimping. Voor bijna de helft van de respondenten is het dan ook niet meer rendabel om met pur/pir te isoleren, zo wordt geconcludeerd.

De forse prijsstijgingen en de enorme krapte aan pur en pir zijn deels een gevolg van accidenten in bestaande fabrieken in Nederland, China en Hongarije en van grote vertragingen bij de bouw van twee bijkomende fabrieken (één in Ludwigshafen, en één in Saudi-Arabië) voor de poductie van MDI (methyleendifenyldi-isocyanaat, het hoofdbestanddeel van polyurethaan). Een eventueel onderzoek naar prijsafspraken of kartelvorming moet volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) worden aangekaart bij bevoegd minister Kris Peeters (CD&V).

De hoogste tijd voor FOAMGLAS®.

Betekent de huidige malaise in de wereld van pur en pir dat er een algemene schaarste is de isolatiesector? Nee! „Er zijn nog andere materialen op de markt“, zegt minister Tommelein terecht.

FOAMGLAS®-isolatie rolt wel nog normaal van de band, en ook de prijzen zijn gelijk gebleven.

FOAMGLAS® bestaat uit minstens 60% gerecycleerd glasmateriaal (vooral autoruiten), aangevuld met minerale stoffen zoals zand, dolomiet en ijzeroxide. Deze grondstoffen zijn vrijwel onbeperkt beschikbaar. Het gevolg: geen schaarste, en ook geen leveringsproblemen. De bevoorrading van het isolatiemateriaal kan gebeuren binnen de 24 à 48 uren.

De nieuwste generatie FOAMGLAS® T3+-isolatie haalt een thermische geleidbaarheid van 0,036 W/m·K. Dat is ruim 12% beter dan de lambdawaarde van zijn voorganger T4 +, en toch is de kubiekemeterprijs niet verhoogd. Cellulair glas is het enige isolatiemateriaal dat zijn kwaliteiten blijft behouden in de tijd: na 50 jaar is FOAMGLAS®-isolatie nog altijd even doeltreffend als op het moment dat het werd geplaatst. FOAMGLAS® is dan ook uitstekend geschikt voor de hele bouwschil, voor parkeerdaken en zwembaden en voor de veeleisende veiligheidsomgevingen van de medische, chemische of farmaceutische sector.  

  • Kijk de kat niet uit de boom!
  • Wil u meer weten over de FOAMGLAS®-producten en hun vele voordelen?
  • Bel dan onze Customer Service op 02 352 31 82.
  • FOAMGLAS® helpt u graag verder.